TNC-AKUTEN AB ETT SERVICE FÖRETAG INOM CNC, PLC för VERKTYGSMASKINER - TNC-Akuten AB
ETT SERVICEFÖRETAG CNC HEIDENHAIN NUM mm
HomeOm FöretagetProdukterBildskärmarUtbildning
NC-Programmering
PLC-Programmering
Service Utbildning
NC-Programmering
JH:S Mjukvaror
TNCREMONT
PLCDESIGN
TNCSCOPE
CYCLEDESIGN

NC-PROGRAMMERING

Utbildningen är i första hand för Heidenhain TNC 4xx samt iTNC530 men också för äldre styrsystem Heidenhain TNC1xx. För grundläggande/Handhavande behövs ingen framförhållning, vid mer avancerad

eller funktionsorienterad utbildningkan jag behöva förbereda mig.

Kontakta mig och tala om vad ni behöver så löser vi det tillsammans. För tillfället har jag inga möjligheter

att hålla någon utbildning hos TNC-AKUTEN AB utan all utbildning sker ute hos kund.

Vid förfrågan kan jag kontrollera möjligheter att "låna" maskiner för utbildning.

Vid intresse kontakta mig