TNC-AKUTEN AB ETT SERVICE FÖRETAG INOM CNC, PLC för VERKTYGSMASKINER - TNC-Akuten AB
ETT SERVICEFÖRETAG CNC HEIDENHAIN NUM mm
HomeOm FöretagetProdukterBildskärmarUtbildning
PLCDESIGN
PLC-Programmering
Service Utbildning
NC-Programmering
JH:S Mjukvaror
TNCREMONT
PLCDESIGN
TNCSCOPE
CYCLEDESIGN

PLC-DESIGN:

PLC_DESIGN är en mjukvara för att skapa PLC-program i Heidenhains styrsystem iTNC4/5xx men det går
också att använda till äldre TNC ex 15x. Utbildning i denna mjukvara sker i 2 steg
1: Förkunskap som krävs är grundkunskaper i PLC-Programmering statement-list gärna för Heidenhain
samt god PC datorvana
2: Ingen förkunskap krävs i PLC-Programmering, men då krävs den utbildningen innan vi kan börja
med PLC-Design samt god PC datorvana(denna utbildning blir normalt längre.)