TNC-AKUTEN AB ETT SERVICE FÖRETAG INOM CNC, PLC för VERKTYGSMASKINER - TNC-Akuten AB
ETT SERVICEFÖRETAG CNC HEIDENHAIN NUM mm
HomeOm FöretagetProdukterBildskärmarUtbildning
CYCLEDESIGN
PLC-Programmering
Service Utbildning
NC-Programmering
JH:S Mjukvaror
TNCREMONT
PLCDESIGN
TNCSCOPE
CYCLEDESIGN

CYCLEDESIGN:

Cycledesign är en mjukvara som används för att göra "egna" cykler i Heidenhains
styrsystem. Mjukvaran används flitigt av alla maskintillverkare för att göra egna"OEM"
cykler för att tex. vridahuvudet A/B/C-axel eller någon specialfunktion i maskinen.
Men den går alltså alldeles ypperligt att använda för att göra vilka cykler/Funktioner
som helst. Principen är att man gör ett NC-Program som gör "jobbet" sedan skapar
man med CYCLE-DESIGN en "riktig" Cykel för att användas i maskin.